Νέα Α-ΖMarketing.gr http://a-zmarketing.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/tabid/59/language/en-US/Default.aspx Νέα Α-ΖMarketing.gr Fri, 20 Oct 2017 15:19:14 GMT Social media and graphic design Υποστήριξη σε επίπεδο social media και ιςτοσελίδων της Εταιρείας μας http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=992 992 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος / Γεωφυσικός, Λογιστές, Ιατροί / Νοσηλευτές, Μηχανική, οδηγοί, χειριστές γερανών, κλπ. Απαιτούμε τις υπηρεσίες της Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος / Γεωφυσικός, Λογιστές, Ιατροί / Νοσηλευτές, Μηχανική, οδηγοί, χειριστές γερανών, κλπ. Μισθός: $ 120.000 ετησίως. Αποστολή CV / Resume σε: maerskoil@rigsoil.com http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=991 991 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Προσληψη στο Χρηματοοικονομικό τομέα υποψήφιος πτυχιούχος ηλικίας 25 ετών http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=990 990 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Προσληψη ατόμου στο Χρηματοοικονομικό τομέα http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=989 989 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Προσληψη ατόμου στο Χρηματοοικονομικό τομέα http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=988 988 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Στέλεχος στα Χρηματο-οικονομικά http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=987 987 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Ζητούνται άτομα για στελέχωση νέου γραφείου http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=986 986 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Στελέχη στον Χρημ/κό Τομέα - Πωλήσεις http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=985 985 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Στελέχη στον Χρημ/κό Τομέα http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=984 984 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT test gia na doume http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=983 983 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT test http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=982 982 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT test http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=981 981 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT test http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=980 980 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Άτομα ζητούνται , ολική - μερική απασχόληση http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=979 979 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ζητείται ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό , υπεύθυνο με βασικές γνώσεις υπολογιστή , για πλήρη απασχόληση.τηλ. 6993090262 βιογραφικά twraergasia@yahoo.gr http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=978 978 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ATOMA Ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω υπολογιστή, μερική ή ολική απασχόληση, άμεσο ξεκίνημα.τηλ. 6939907207 www.newmodelwork.gr http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=977 977 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ Ζητούνται 2 σοβαρά άτομα για εργασία μέσω υπολογιστή-εξυπηρέτηση πελατών ,εισόδημα πάνω από το βασικό,τηλ. 6933328144 www.goldenjob.gr http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=976 976 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ΑΤΟΜΑ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=975 975 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT Rainart Γραφικές Τέχνες http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=974 974 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ Ζητείται ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό , υπεύθυνο με βασικές γνώσεις υπολογιστή , για πλήρη απασχόληση.τηλ.6993090262 βιογραφικά ergasianow@yahoo.gr http://a-zmarketing.gr/Default.aspx?tabid=60&xmid=973 973 Fri, 20 Oct 2017 16:19:14 GMT