Τίτλος : FASHION MARKETING

Κατηγορία: Marketing,(Μάρκετινγκ)

Ίδρυμα :PANSIK

e-mail : info@pansik.gr »

URL : www.pansik.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διάρκεια: 1 ΕΤΟΣ Έναρξη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Υπεύθυνος: Τίτλος: FASHION MARKETING
Τηλέφωνο 1: 210 3221001 Τηλέφωνο 2: 210 3221002
FAX: 210 3238422
Οδός: ΕΡΜΟΥ 16,
Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. κώδικας: 10563
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
 

 
Όροι Marketing
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

WWF- WaterMoose Light Beer


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |