ΌΡΟΙ MARKETING »Συστήματα δεδομένων ενιαίας πηγής

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Συστήματα δεδομένων ενιαίας πηγής

Περιγραφή :

Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης τα οποία συσχετίζουν την έκθεση των καταναλωτών σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και προώθηση (η οποία μετριέται με τη βοήθεια τηλεοπτικών μετρητών) με αυτά τα οποία αγοράζουν από καταστήματα (τα οποία μετρώνται με τη βοήθεια σαρωτών στα ταμεία).

Αναφορές :

Αρχές του Marketing, δεύτερη Ευρωπαϊκή έκδοση. Συγγραφείς: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Κεφ. 8,σελ. 350 , Μέρος δεύτερο
 

 
Όροι Marketing
Functional Discount

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

11888 - Αριθμολόγος - ΓύψοςCondom


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |