ΌΡΟΙ MARKETING »Στρατηγικός τομέας δραστηριότητας (ΣΤΔ):

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Στρατηγικός τομέας δραστηριότητας (ΣΤΔ):

Περιγραφή :

Ένα τμήμα της εταιρείας το οποίο έχει ξεχωριστή αποστολή κ στόχους κ τα σχέδια τα οποία το αφορούν, μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητες τις εταιρείας ΣΤΔ μπορεί να είναι κάποιο τμήμα τις εταιρείας, μια σειρά προϊόντων από ένα τμήμα ή μερικές φορές ένα μεμονωμένο προϊόν ή μάρκα.

Αναφορές :

Αρχές του Marketing, δεύτερη Ευρωπαϊκή έκδοση. Συγγραφείς: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Κεφ. 8,σελ. 361 , Μέρος δεύτερο
 

 
Όροι Marketing
Κίνητρα(Motives)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

11888 - Αριθμολόγος - Γύψοςcoca cola 4


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |