ΌΡΟΙ MARKETING »Return on investement (ROI) – Η απόδοση της επένδυσης

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Return on investement (ROI) – Η απόδοση της επένδυσης

Περιγραφή :

Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το κεφάλαιο που ασχολήθηκε για την πραγματοποίησή τους.

Αναφορές :

Αρχές του Marketing, δεύτερη Ευρωπαϊκή έκδοση. Συγγραφείς: Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Κεφ. 3, σελ. 106 , Μέρος πρώτο
 

 
Όροι Marketing
Κίνητρα (Motives)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Cosmote - Μια Διαφήμιση ΑποκάλυψηScotch-Brite


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |