ΌΡΟΙ MARKETING »POP (point of purchase) material

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: POP (point of purchase) material

Περιγραφή :

Διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιείται στα σημεία πώλησης ενός προϊόντος, δηλ. στα καταστήματα.

Αναφορές :

Marketing Management – Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Έλεγχος. Philip Kotler. 9η έκδοση. Emi- InterBooks, Διεθνής έκδοση. Σελ. 1465
 

 
Όροι Marketing
Στρατηγικός τομέας δραστηριότητας (ΣΤΔ):

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Live Your Myth In GreeceJacobs - TV SPOT JACOBS Flavours φουντούκ'


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |