ΌΡΟΙ MARKETING »Behavior pattern

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Behavior pattern

Περιγραφή :

Τρόπος συμπεριφοράς καταναλωτή

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 25
 

 
Όροι Marketing
Positioning (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Q-CowboysE.O.T.


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |