ΌΡΟΙ MARKETING »Behavior pattern

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Behavior pattern

Περιγραφή :

Τρόπος συμπεριφοράς καταναλωτή

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 25
 

 
Όροι Marketing
Administered Vertical Marketing System

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

nikeThe T-Mobile Dance


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |