ΌΡΟΙ MARKETING »Dumping

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Dumping

Περιγραφή :

Πολιτική διαχωρισμού τιμών με την οποία επιδιώκεται η διείσδυση σε ξένη αγορά. Η τιμή πώλησης στην ξένη αγορά είναι χαμηλότερη από την επικρατούσα στην εγχώρια αγορά.

Αναφορές :

Λεξικό Marketing Άγγλο- Ελληνικό. Συγγραφέας Γιώργος Α. Κουρμουσής. Εκδόσεις Interbooks “Αθήνα 1992”, σελ. 68
 

 
Όροι Marketing
Brainstorming

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Nokia N92Google Chrome


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |