ΌΡΟΙ MARKETING »Breakeven analysis

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Breakeven analysis

Περιγραφή :

Τεχνική ανάλυση του κέρδους, που προσδιορίζει τον όγκο πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα. Κάποιος θα έχει κέρδος, αν οι πωλήσεις του υπερβούν αυτό το επίπεδο κ θα υποστεί ζημιά αν οι πωλήσεις του δε φθάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Αναφορές :

Αρχές Marketing – Η ελληνική προσέγγιση. Κώστας Τζωρτζάκης & Αλεξία Τζωρτζάκη. Εκδόσεις Rosili 1η έκδοση. Σελ. 459
 

 
Όροι Marketing
Marketing Research Objectives

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

OTE - Αριθμολόγος- ΤΑΞΙ 11888cosmote Προπονητής


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |