ΌΡΟΙ MARKETING »Συμπεριφορά του καταναλωτή

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Συμπεριφορά του καταναλωτή

Περιγραφή :

Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι οι πράξεις των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα με την απόκτηση και χρήση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, εμπεριέχουν δε και τη διαδικασία της απόφασης, που προηγείται και προσδιορίζει αυτές τις πράξεις. Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι ό,τι αφορά στις αποφάσεις και στις σχετικές μ’αυτές δραστηριότητες των ατόμων, που αναφέρονται ειδικά στην αγορά και χρησιμοποίηση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών. Συμπεριφορά του καταναλωτή είναι η συμπεριφορά των ατόμων στον τόπο της αγοράς για την πραγματοποίηση προσωπικών του αναγκών και την αντιμετώπιση, απαιτήσεων που δημιουργεί το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τον όρο Συμπεριφορά Καταναλωτή νοείται η συμπεριφορά που διαμορφώνει ένα άτομο ή μια ομάδα σε μια κατάσταση αγοράς η οποία μπορεί να παρατηρηθεί ή να καταγραφεί.

Αναφορές :

Συγγραφέας: Κώστας Γ.Μαγνήσαλης Συμπεριφορά Καταναλωτή Δεύτερη Έκδοση 1997
 

 
Όροι Marketing
Actual Market

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Γάλα ΝουνούKawasaki ZX-6R


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |