ΌΡΟΙ MARKETING »Positioning

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Positioning

Περιγραφή :

Choosing a market niche for a product, taking into consideration price, promotion, distribution, packaging, competition, marketplace needs, etc.

Αναφορές :

www.investorwords.com/3749/positioning.htm
 

 
Όροι Marketing
Buying Centre

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Διαφήμιση Εθνικής Τράπεζας (iBank)HENNINGER BEER


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |