ΌΡΟΙ MARKETING »Αντίληψη (Perception)

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Αντίληψη (Perception)

Περιγραφή :

Αντίληψη, είναι η πολλαπλή ενέργεια με την οποία η συνείδηση επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων (τα συναρμολογεί, τα συμπληρώνει με παραστάσεις, τα διευκρινίζει) και αναφέρει τις εντυπώσεις της σε ορισμένο αντικείμενο που το ξεχωρίζει από τον εαυτό της σαν κάτι αυθύπαρκτο. Αντίληψη, είναι η πνευματική διαδικασία της αντίληψης, γνώσης και κρίσης και η οποία δίνει την ικανότητα σ’ένα άτομο να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να εξηγήσει τον κόσμο που τον περιβάλει.

Αναφορές :

Συγγραφέας: Κώστας Γ.Μαγνήσαλης Συμπεριφορά Καταναλωτή Δεύτερη Έκδοση 1997 Εκδοτικός Οίκος ‘’INTERBOOKS’’Αθήνα Κεφ.5ο σελ. 82
 

 
Όροι Marketing
Eye Pupil Dilation Test

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

ΟΠΑΠ-Πάμε Στοίχημαhellas online


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |