ΌΡΟΙ MARKETING »Marketability

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Marketability

Περιγραφή :

A measure of the ability of a security to be bought and sold. If there is an active marketplace for a security, it has good marketability. Marketability is similar to liquidity, except that liquidity implies that the value of the security is preserved, whereas marketability simply indicates that the security can be bought and sold easily.

Αναφορές :

www.investorwords.com/2963/marketability.html
 

 
Όροι Marketing
Junk dealer

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Τεντόπανα-PrimaveraHyundai - Santa Fe


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |