ΌΡΟΙ MARKETING »Business to consumer

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Business to consumer

Περιγραφή :

B2C. A transaction that occurs between a company and a consumer, as opposed to a transaction between companies (called B2B). The term may also describe a company that provides goods or services for consumers.

Αναφορές :

www.investorwords.com/5430/business_to_consumer.html
 

 
Όροι Marketing
Viral Marketing (ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Tooheys ΜπύραΟύζο Πλωμάρι


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |