ΌΡΟΙ MARKETING »Brand Management

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Brand Management

Περιγραφή :

Brand management is the application of marketing techniques to a specific product, product line, or brand. It seeks to increase the product's perceived value to the customer and thereby increase brand franchise and brand equity. Marketers see a brand as an implied promise that the level of quality people have come to expect from a brand will continue with present and future purchases of the same product. This may increase sales by making a comparison with competing products more favorable. It may also enable the manufacturer to charge more for the product. The value of the brand is determined by the amount of profit it generates for the manufacturer. This results form a combination of increased sales and increased price.

Αναφορές :

en.wikipedia.org/wiki/Brand_management
 

 
Όροι Marketing
Μαζική Παραγωγή (MASS PRODUCTION)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

OTE - Αριθμολόγος- ΤΑΞΙ 11888Audi A6


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |