ΌΡΟΙ MARKETING »Στάση (Attitude)

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Στάση (Attitude)

Περιγραφή :

Οι στάσεις κατά τον C.Morgan, είναι μέρος των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου και μπορεί να είναι μαθημένες μέσω της κλασικής ή της ενεργούς εξάρτησης ή μέσω της παρατηρητικής μάθησης και της προτυποποίησης. Ο G. Allport αναφέρει ότι η έννοια της στάσης παρουσιάζει πολλές διαφοροποιήσεις στη σύγχρονη Κοινωνική ψυχολογία, και προσδιορίζει τη στάση, την νοητική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας που έχει οργανωθεί διαμέσου της εμπειρίας και που ασκεί μια κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση πάνω στις αντιδράσεις των ατόμων για όλα τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις με τα οποία συνδέεται. Οι C.Blackman και P.Second αναφέρουν ότι η στάση αφορά ορισμένες ρυθμίσεις των συναισθημάτων, σκέψεων και προδιαθέσεων ενός ατόμου για ενέργεια σε μερικές απόψεις του περιβάλλοντος.

Αναφορές :

Συγγραφέας: Κώστας Γ.Μαγνήσαλης Συμπεριφορά Καταναλωτή Δεύτερη Έκδοση 1997 Εκδοτικός Οίκος ‘’INTERBOOKS’’ Αθήνα Κεφ.5ο σελ.129-130
 

 
Όροι Marketing
Zone pricing

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

BunkerPepsi - I am good


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |