ΌΡΟΙ MARKETING »Weighted sample

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Weighted sample

Περιγραφή :

Σταθμισμένο δείγμα

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 186
 

 
Όροι Marketing
External Marketing Environment

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

WIND-1Johnnie Walker - Fish


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |