ΌΡΟΙ MARKETING »Quota sample

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Quota sample

Περιγραφή :

Ελεγχόμενο δείγμα. Καθορισμένη ως προς διάφορες παραμέτρους κατανομή δειγμάτων

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 159
 

 
Όροι Marketing
Management

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Millennium BankVolvo


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |