ΌΡΟΙ MARKETING »Indirect advertising

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Indirect advertising

Περιγραφή :

Έμμεση διαφήμιση. Διαφήμιση, που δεν αποβλέπει αμέσως στην αύξηση των πωλήσεων ενός προϊόντος, αλλά στη γνωστοποίηση ή στην αύξηση του γοήτρου της επιχείρησης που το παράγει

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 96
 

 
Όροι Marketing
Management

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

HalifaxGermanos Service-1994


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |