ΌΡΟΙ MARKETING »Sales Management

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Sales Management

Περιγραφή :

Ο προγραμματισμός, η κατεύθυνση, και ο έλεγχος των προσωπικών δραστηριοτήτων πώλησης μιας επιχειρησιακής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης, της επιλογής, της κατάρτισης, του εξοπλισμού, της ανάθεσης, της δρομολόγησης, της εποπτείας, της πληρωμής, και της δραστηροποίησης ως αυτούς τους στόχους ισχύουν για τη δύναμη πωλήσεων. Η διαχείριση πωλήσεων περιλαμβάνει τρεις συσχετισμένες διαδικασίες: (1) διατύπωση ενός στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων (2) εφαρμογή του προγράμματος πωλήσεων και (3) αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης δύναμης πωλήσεων. Στην κατάρτιση του στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων, η διαχείριση πωλήσεων περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των διοικητικών πολιτικών απολογισμού, των προβλέψεων απαίτησης, και των ποσοστώσεων και των προϋπολογισμών οργάνωση πωλήσεων προγραμματισμός πωλήσεων σχέδιο εδαφών επέκταση και καθοδηγώντας. Να εκτελέσουν το πρόγραμμα πωλήσεων, οι διοικητικές δραστηριότητες πωλήσεων περιλαμβάνουν την εποπτεία, την επιλογή, τη στρατολόγηση, την κατάρτιση, και τη δραστηροποίηση της δύναμης πωλήσεων. Επιπλέον, η εφαρμογή απαιτεί την ανάπτυξη των προγραμμάτων κινήτρου δύναμης συστημάτων και πωλήσεων αποζημιώσεων. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της απόδοσης δύναμης πωλήσεων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την επιβολή των μεθόδων για και την απόδοση δύναμης πωλήσεων. Οι διοικητικές δραστηριότητες πωλήσεων που απαιτούνται χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση και τον έλεγχο περιλαμβάνουν τη συμπεριφοριστική ανάλυση, την ανάλυση δαπανών, και την ανάλυση πωλήσεων.

Αναφορές :

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
 

 
Όροι Marketing
Marketing σχέσεων

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Indian AirlinesChrysler Crossfire 2004


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |