ΌΡΟΙ MARKETING »Advertising Models

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Advertising Models

Περιγραφή :

Οι μεγάλοι αριθμοί προτύπων έχουν χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων διαφήμισης. Τα οικονομετρικά και άλλα πρότυπα αγοράς, καθώς επίσης και τα πρότυπα υπολογισμού απόφασης όπως ADBUDG, έχουν χρησιμοποιηθεί στον προσδιορισμό της διαφήμισης των προϋπολογισμών. Η επιλογή MEDIA και ο σχεδιασμός των προτύπων έχουν περιλάβει τα γραμμικά και μη γραμμικά πρότυπα προγραμματίζω-τύπων, όπως MEDIAC, και τα πρότυπα υπολογισμού απόφασης. Λίγα πρότυπα, όπως ADMOD Aaker (1975), έχουν σχεδιαστεί για να ασχοληθούν ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό, το αντίγραφο, και τις αποφάσεις κατανομής μέσων.

Αναφορές :

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
 

 
Όροι Marketing
Knocking copy

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Forthnet[GALAXY S II] SUPER AMOLED Plus


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |