ΌΡΟΙ MARKETING »Advertising Manager

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Advertising Manager

Περιγραφή :

Ο διαφημιστικός διευθυντής συμμετέχει στην ανάπτυξη των σχεδίων μάρκετινγκ, ενεργεί δεδομένου ότι η κύρια επαφή με τη διαφημιστική αντιπροσωπεία, παρέχει στην αντιπροσωπεία, τις οδηγίες αγοράς και στοιχείων και προϋπολογισμών προϊόντων, και τις κριτικές ή δημιουργικές και συστάσεις μέσων της αντιπροσωπείας κατά την διάρκεια (ή πριν από) της υποβολής τους στη διαχείριση μάρκετινγκ. Ο διαφημιστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση κανονικά στον εταιρικό ή εμπορικό διευθυντή τμήματος. Σχόλιο: Πολλές επιχειρήσεις αγαθών με τις οργανώσεις διευθυντών προϊόντων δεν έχουν έναν διαφημιστικό διευθυντή. Μάλλον οι λειτουργίες που απαριθμούνται ανωτέρω εκτελούνται από τους διευθυντές προϊόντων ή τους διευθυντές εμπορικών σημάτων για τα ορισμένα προϊόντα τους. Εάν, σε τέτοιες οργανώσεις, υπάρχει ένας διαφημιστικός διευθυντής, αυτός ο ανώτερος υπάλληλος περιορίζεται συνήθως στην παροχή της ειδικών συμβουλών και των υπηρεσιών στους διευθυντές προϊόντων.

Αναφορές :

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
 

 
Όροι Marketing
Διαφήμιση (Advertising)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

molto save tha parrotsNescafe frape


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |