ΌΡΟΙ MARKETING »Adaptive Experimentation

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Adaptive Experimentation

Περιγραφή :

Μια προσέγγιση (και φιλοσοφία) για τις διοικητικές αποφάσεις, που απαιτούν το συνεχή πειραματισμό για να καθιερώσει εμπειρικά τις λειτουργίες απάντησης αγοράς. Το πιό κοινότο στο άμεσο μάρκετινγκ, μπορεί και έχει εφαρμοστεί στις διαφημιστικές και άλλες μεταβλητές μιγμάτων μάρκετινγκ. Το πείραμα πρέπει να απεικονίσει την αναγκαία παραλλαγή στα ερεθίσματα, το κόστος τα αποτελέσματα, το χαμένο κόστος ευκαιρίας στα μη-βέλτιστα κύτταρα, και τη διοικητική εμπιστοσύνη στη στρατηγική βάσεων.

Αναφορές :

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php
 

 
Όροι Marketing
Brand name

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Germanos - Chatting 1978Old Spice - Jungle Wilderness


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |