ΌΡΟΙ MARKETING »Full-Service Wholesaler

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Full-Service Wholesaler

Περιγραφή :

A wholesaler offering a complete range of services including buying, selling, storage, transporting, sorting, financing, providing market feedback and risk-taking; also called a Full-Function Wholesaler. See Limited-Function Wholesaler.

Αναφορές :


 

 
Όροι Marketing
Electronic commerce

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Coca Cola 2Lenovo - ThinkPad


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |