ΌΡΟΙ MARKETING »Customer Relations Department

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Customer Relations Department

Περιγραφή :

A division of an organisation with responsibility for ensuring that customers are satisfied with the goods or services they have purchased and with the way the organisation has served them.

Αναφορές :


 

 
Όροι Marketing
Marketing Plan

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Vodafone-"feel the moment"Hummer H3


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |