ΌΡΟΙ MARKETING »Buying Centre

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Buying Centre

Περιγραφή :

Everyone within an organisation who participates in a buying decision; categories of participants within the buying centre are commonly referred to as users, influencers, deciders, buyers and gatekeepers. See Buyers; Deciders; Gatekeepers; Influencers; Users.

Αναφορές :


 

 
Όροι Marketing
Πεφωτισμένο Marketing

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗFiat Idea


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |