ΌΡΟΙ MARKETING »e-CRM

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: e-CRM

Περιγραφή :

Μάρκετινγκ που επιτυγχάνει σχέσεις με τον πελάτη με ηλεκτρονικά μέσα.

Αναφορές :

Fiore Frank, (2001), e-Marketing. Επιχειρηματικές εφαρμογές του Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, Τόμος Ά, 1η έκδοση, Αθήνα: εκδόσεις Γκούρδας, σελ.281
 

 
Όροι Marketing
Peak period

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

greek advertisements (1989)Indian Airlines


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |