ΌΡΟΙ MARKETING »Brainstorming

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Brainstorming

Περιγραφή :

Η διαδικασία με την οποία άτομα διατυπώνουν ιδέες, απόψεις ή σχόλια για ένα δεδομένο πρόβλημα ή θέμα, χωρίς να έχουν εκ των προτέρων σχηματισμένες ιδέες και απόψεις γι΄αυτό.

Αναφορές :

Paul James, Αν. (2005), Management Ολικής Ποιότητας, Τόμος Ά, 1η έκδοση, Αθήνα: εκδόσεις Κλειδάριθμος σελ.437
 

 
Όροι Marketing
Customer- Driven Distribution Systems

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

eurobasket 2007Ford Focus


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |