ΌΡΟΙ MARKETING »Marketing Myopia

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Marketing Myopia

Περιγραφή :

Προσανατολισμός προς το προϊόν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη του πελάτη.

Αναφορές :

Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α. (2002) Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Η ελληνική προσέγγιση , τόμος Ά, 2η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σελ. 656
 

 
Όροι Marketing
Licensing

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

ΟΠΑΠ EXTRA 5Γάλα Βλάχας-nestle


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |