ΌΡΟΙ MARKETING »Common price

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Common price

Περιγραφή :

Μέση (συνηθισμένη) τιμή

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 44
 

 
Όροι Marketing
Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

ΟΤΕ-Conn-x 6ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ (ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ)


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |