ΌΡΟΙ MARKETING »Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE)

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PRODUCT LIFE CYCLE)

Περιγραφή :

Πρότυπο που περιγράφει τα στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει ένα προϊόν ή μια κατηγορία προϊόντων αρχίζοντας από την εισαγωγή τους στην αγορά και φθάνοντας στην απόσυρσή τους από αυτήν.

Αναφορές :

Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α. (2002) Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Η ελληνική προσέγγιση , τόμος Ά, 2η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σελ. 657
 

 
Όροι Marketing
False advertising

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Q-CowboysVodafone-11833


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |