ΌΡΟΙ MARKETING »Μείγμα Μάρκετινγκ (MARKETING MIX)

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Μείγμα Μάρκετινγκ (MARKETING MIX)

Περιγραφή :

The set of controllable tactical marketing tools—product, price, place, and promotion—that the firm blends to produce the response it wants in the target market. Το σύνολο των τακτικά ελεγχόμενων εργαλείων μάρκετινγκ – προϊόν, τιμή, θέση και προώθηση – τα οποία η εταιρία αναμιγνύει για να παράγει την ανταπόκριση που θέλει από την αγορά στόχο.

Αναφορές :

bizwriter.wordpress.com/2005/05/20/orologia-marketing-sta-agglika/ Ανακτήθηκε στις 4-5-2006
 

 
Όροι Marketing
Logistics

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

DIVA MAGAZINEeurobasket 2007


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |