ΌΡΟΙ MARKETING »Chain of distribution

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Chain of distribution

Περιγραφή :

Τα στάδια της διανομής ενός προϊόντος από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή.

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 37
 

 
Όροι Marketing
Κίνητρα(Motives)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

IKEAΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ (ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ)


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |