ΌΡΟΙ MARKETING »Chain of distribution

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Chain of distribution

Περιγραφή :

Τα στάδια της διανομής ενός προϊόντος από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή.

Αναφορές :

Λεξικό Μάρκετινγκ Γεώργιος Κουρμούσης, σελ. 37
 

 
Όροι Marketing
Υβριδικά κανάλια διανομής

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

OTE e-raki ΚρητικοίΟΤΕ-Conn-x 4


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |