ΌΡΟΙ MARKETING »Institutional Advertising

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Institutional Advertising

Περιγραφή :

Διαφήμιση που προβάλει το όνομα ή την εικόνα μιας επιχείρησης και όχι τόσο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Αναφορές :

Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α. (2002) Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Η ελληνική προσέγγιση , τόμος Ά, 2η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σελ. 656
 

 
Όροι Marketing
Institutional Advertising

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

CYTA Video Telephony TV commercialAegean Airlines


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |