ΌΡΟΙ MARKETING »Breakeven Analysis

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Breakeven Analysis

Περιγραφή :

Τεχνική ανάλυση του κέρδους που προσδιορίζει τον όγκο πωλήσεων στον οποίο το συνολικό κόστος είναι ίσο με τα συνολικά έσοδα. Κάποιος θα έχει κέρδος αν οι πωλήσεις του υπερβούν αυτό το επίπεδο, και θα υποστεί ζημιά αν δε φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Αναφορές :

Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α. (2002) Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ. Η ελληνική προσέγγιση , τόμος Ά, 2η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, σελ. 654
 

 
Όροι Marketing
Brand ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Ποτό-CampariBrahma Beer


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |