ΌΡΟΙ MARKETING »Άμεσο Μάρκετινγκ

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Όρος: Άμεσο Μάρκετινγκ

Περιγραφή :

Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct Marketing) είναι ένα αμφίδρομο (interactive) σύστημα marketing που χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα διαφημιστικά μέσα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια μετρούμενη ανταπόκριση (response) ή συναλλαγή (transaction) σε οποιαδήποτε σημείο.

Αναφορές :

ΕΔΕΕ, www.edee.gr/direct.asp Ανακτήθηκε στις 4-5-2006
 

 
Όροι Marketing
Breakeven Analysis

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

ΦουντούνιαMillennium Bank


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |