Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε όρους marketing που ενδιαφέρουν την κοινότητα του a-z. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή όρων είναι η αναφορά της πηγής από την οποία ανακτήθηκε ο ορισμός (βιβλίο, journal, άρθρο κλαδικού τύπου, ιστοσελίδα, κ.λπ.).
 

Administered price

Τρόπος τιμολόγησης, κατά τον οποίο η τιμή πώλησης καθορίζεται από τον παραγωγό, ενώ η προς παραγωγή ποσότητα καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς.

Behavior pattern

Τρόπος συμπεριφοράς καταναλωτή

Basic price

Αρχική τιμή

Chain of distribution

Τα στάδια της διανομής ενός προϊόντος από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή.

Common price

Μέση (συνηθισμένη) τιμή

Dull sale

Δύσκολη, αργοκίνητη κατανάλωση

Dealer aid advertising

Διαφημιστική υποστήριξη των εμπόρων, ( π.χ. από τους παραγωγούς)

Emotional sales argument

Επιχείρημα που κάνει έκκληση στο συναισθηματισμό του αγοραστή

False advertising

Παραπλανητική διαφήμιση

Gimmick

Ασυνήθιστη, εντυπωσιακή ιδέα (ή αντικείμενο) που χρησιμοποιείται συνήθως για να βοηθάει τη διαφήμιση

        1 2 3 4 5 6   Next>> 
 

 
Όροι Marketing
Διαφήμιση (Advertising)

Περισσότερα »

The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Επιλεγμένα Διαφημιστικά Spots

Head & Shoulders 2Petros Mpousoulopoulos - diafimisi Wind (pefteis ap'ta sunnefa!)


The (temporary) license for XModPro has expired.

 
Share |